PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Współadministratorami danych osobowych jest Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej: “Współadministratorzy”).
 2. Grupa ANG S.A. oraz ANG Biznes S.A. powołały Inspektora Ochrony Danych – panią Agnieszkę Rapcewicz, z którą  można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: IOD@grupaang.pl .
 3. Dane osobowe podane na formularzu przetwarzane będą w celu kontaktu, w związku z wyrażeniem zainteresowania i dokonaniem zamówienia rozmowy dotyczącej ofert spółek i możliwości podjęcia z nimi  współpracy, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. upoważniony do tego personel Współadministratorów, 
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego),
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do czasu realizacji zamówionej rozmowy, a w przypadku podjęcia negocjacji dotyczących zatrudnienia – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
  3. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz złożyć skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Inspektora Ochrony danych (kontakt: IOD@grupaang.pl).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić nawiązanie z Tobą kontaktu.
 9. Twoje  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Szczegółowe informacje o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane, a także o przysługujących Ci prawach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.